Kompletné založenie s.r.o.

Cena: 299€

N
Cena je konečná
N
Založenie z celého Slovenska
N
Bezplatné konzultácie
N
Príprava všetkých dokumentov
 
N
Zaplatenie súdneho poplatku
 
N
Komplexná komunikácia so živnostenským úradom
 
N
Ľubovolný počet voľných živností
 
N
Vypracovanie a podanie žiadosti o vydanie súhlasu správcu dane
 
N
Vypracovanie a podanie návrhu na zápis spoločnosti do OR
 
N
Prevzatie potvrdenia o vykonaní zápisu spoločnosti
 
N
Registrácia spoločnosti pre daň z príjmov právnických osôb
 
N
Vyzdvihnutie osvedčenia o registrácii pre daň z príjmov právnických osôb
 
N
Odovzdanie všetkých dokumentov
 

Virtuálne sídlo spoločnosti

N
Sídlo v Bratislave 30€ / mesiac
 
N
Sídlo v Žiline 19€ / mesiac
 
N
Označenie schránky
 
N
Príjem a úschova pošty
 
N
Elektronická notifikácia
 
N
Zriadenie notifikácie na pošte
 
N
Označenie sídla spoločnosti
 
N
Nízke mesačné náklady
 
N
Adresa v centre mesta
 

Kompletné založenie s.r.o.

Cena: 299€

N
Cena je konečná
 
N
Založenie z celého Slovenska
 
N
Bezplatné konzultácie
 
N
Príprava všetkých dokumentov
 
N
Zaplatenie súdneho poplatku
 
N
Komplexná komunikácia so živnostenským úradom
 
N
Ľubovolný počet voľných živností
 
N
Vypracovanie a podanie žiadosti o vydanie súhlasu správcu dane
 
N
Vypracovanie a podanie návrhu na zápis spoločnosti do OR
 
N
Prevzatie potvrdenia o vykonaní zápisu spoločnosti
 
N
Registrácia spoločnosti pre daň z príjmov právnických osôb
 
N
Vyzdvihnutie osvedčenia o registrácii pre daň z príjmov právnických osôb
 
N
Odovzdanie všetkých dokumentov
 

Virtuálne sídlo spoločnosti

N
Sídlo v Bratislave 30€ / mesiac
 
N
Sídlo v Žiline 19€ / mesiac
 
N
Označenie schránky
 
N
Príjem a úschova pošty
 
N
Elektronická notifikácia
 
N
Zriadenie notifikácie na pošte
 
N
Označenie sídla spoločnosti
 
N
Nízke mesačné náklady
 
N
Adresa v centre mesta
 

Založenie s. r. o. je právny proces, ktorého zvládnutie si vyžaduje prax v odbore a znalosť právnych predpisov. I keď sa dajú nájsť návody, či vzorové dokumenty, často sú však neaktuálne a namiesto toho aby pomohli, skôr uškodia.

 Využitím našich služieb získate čas, vyhnete sa byrokracii na úradoch, straty času v prípade odmietnutia podania zápisu spoločnosti do obchodného registra. Navyše finálna suma za založenie s. r. o. pri využití našich služieb je ešte nižšia, ako keby ste si spoločnosť s.r.o., chceli založiť samostatne.

Kompletné založenie spoločnosti obsahuje:

  • Bezplatné konzultácie pri všetkých úkonoch súvisiacich so založením spoločnosti.
  • Príprava všetkých dokumentov (zakladateľskej listiny resp. spoločenskej zmluvy, čestného vyhlásenia, vyhlásenia správcu vkladu, a pod.) nevyhnutných pre založenie spoločnosti.
  • Zaplatenie súdneho poplatku, ktorý je štandardne 300,00 €.
  • Komplexná komunikácia so živnostenským úradom – konzultácia, ohlásenie a prevzatie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, resp. vybavenie iného podnikateľského oprávnenia.
  • Ľubovolný počet voľných živností zdarma.
  • Vypracovanie a podanie žiadosti o vydanie súhlasu správcu dane.
  • Vypracovanie a podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.
  • Prevzatie potvrdenia o vykonaní zápisu spoločnosti a vyzdvihnutie výpisu z obchodného registra.
  • Registrácia spoločnosti pre daň z príjmov právnických osôb a vyzdvihnutie osvedčenia o registrácii pre daň z príjmov právnických osôb.
  • Odovzdanie všetkých dokumentov.
 

Kompletné založenie českej firmy 779€

Ponúkame vám kompletné založenie českej firmy s možnosťou podpísania dokumentov v Bratislave, alebo v Žiline.

Neváhajte nás kontaktovať

Kontaktujte nás prostredníctvom tel. čísla: 0948 700 700 alebo emailom: info@billions.sk

Mám záujem o kompletné založenie spoločnosti

Odoslaním formuláru prejavíte záujem o naše služby, ktoré následne spracujeme a budeme vás v čo najkratšom čase kontaktovať.

Mám záujem o virtuálne sídlo

Povinné